Vrouwen steeds grijpgrager

Steeds meer winkeldiefstal wordt gepleegd door vrouwen. Slecht nieuws voor drogisterijen, die vooral vrouwen als clientèle hebben. De winkeldief wordt ook steeds jonger. Maar gemiddeld is hij nog altijd 39 jaar. Is er ook goed nieuws? Ja. Wordt een dief in de kraag gepakt, dan weet de winkelier nu ook concreet verhaal te halen.

Eerder meldde Gerard van Breen, CEO van A.S. Watson Health & Beauty, tijdens het bezoek van minister Van der Steur aan het ROC Mondriaan, dat het aantal winkelovervallen fors is gereduceerd. “Samen met justitie en openbaar ministerie heeft Detailhandel Nederland dit probleem aangepakt; het effect is dat het aantal overvallen gehalveerd is naar ca 1400”, aldus Van Breen. Daar zitten overigens ook overvallen op industrie en woonhuizen bij, maar de hoofdmoot vormen toch nog steeds de winkelovervallen. Neemt het aantal winkeldiefstallen ook af? Volgens cijfers van de Stichting Afrekenen met Winkeldieven is winkeldiefstal nog steeds een hardnekkig probleem en zijn er nieuwe stappen nodig om winkeldiefstal aan te pakken. Maar aan de andere kant: ”Uit de aangiftecijfers van het CBS blijkt dat criminaliteit in zijn algemeenheid afneemt, winkeldiefstal ook”, aldus Bert van Steeg, secretaris winkelcriminaliteit van Detailhandel Nederland: ”Alleen is daar de daling significant minder sterk. Dus procentueel neemt het aandeel van winkeldiefstallen in de criminaliteit juist toe.”

Een effectieve aanpak is het lik-op-stukbeleid dat Nederlandse ondernemers kunnen volgen. Dat bestaat eruit dat een winkeldief die gepakt wordt, meteen een vordering krijgt van € 181. Winkeliers kunnen gratis gebruik maken van deze vorderingsmogelijkheid door zich aan te melden bij de stichting. De stichting Afrekenen met Winkeldieven noteerde ruim 25.000 meldingen van winkeldiefstal, waarvoor een claim van €181,- werd ingediend. Waar in 2014 ongeveer 65% direct aan de winkelier werd betaald, is dat in 2015 gestegen tot boven de 70%. Indien de winkeldief niet direct betaalt, volgt een incassotraject. Hierdoor stijgt het aantal geïnde claims tot boven de 80%.

Hoeveel drogisterijen gebruikmaken van deze regeling, kan Van Steeg niet zeggen: ”Ik weet dat de grote ketens zich bij ons hebben aangesloten dus een groot deel van deze branche doet mee. Van de zelfstandige drogisten is dat lastiger te zeggen. De onderzoekscijfers zijn in ieder geval wel onder meer gebaseerd op de gegevens van meer dan duizend drogisterijen.”

 

GEËMANCIPEERD DELICT

 

De aard van de winkeldief verandert overigens, en het is goed daar notie van te nemen. Want uit de cijfers van de stichting blijkt dat met name vrouwen zich steeds vaker schuldig maken aan winkeldiefstal. ”In 2011 zagen we nog dat in alle leeftijdscategorieën mannen vaker stalen dan vrouwen, maar in de categorie 18-25 jaar wordt inmiddels 50% van de winkeldiefstallen door vrouwen gepleegd. Ook zien we de gemiddelde leeftijd van winkeldieven dalen: in 2011 was een winkeldief nog gemiddeld 42 jaar, nu is dat gemiddeld 39”, aldus Van Steeg. ”Bij winkeldiefstal is hier sprake van een snellere emancipatie dan bij andere misdrijven.”

De vraag is wat de consequenties hiervan zijn voor de drogisterij, waar vooral vrouwen, en steeds vaker jongere vrouwen, de bulk van de bezoekers uitmaken.

 

Luc Clymans, general manager Acurity

 

Volgens Luc Clymans, general manager van beveiligingsbedrijf Acurity, verandert de aanpak van winkeldiefstal niet echt als gevolg van deze tendensen. ”Bij preventie speelt leeftijd of geslacht een ondergeschikte rol.  Het gaat erom dat de potentiële winkeldief weet dat hij gezien wordt. Dat toon je door te laten zien dat je beveiligt: maak je detectiepoortjes goed zichtbaar, en hang een scherm bij de entree waarop je jezelf  de winkel ziet binnenkomen. Spreek je klant ook altijd even aan. Een winkeldief zoekt anonimiteit, dus als hij weet dat hij opgemerkt is, neemt de kans op winkeldiefstal af.”

Vanuit zijn inmiddels tienjarige ervaring bij Acurity weet Clymans inmiddels wel dat drogisten en parfumiers hun winkel vooral goed overzichtelijk moeten houden. ”Met name luxe producten in kleine doosjes worden snel gestolen, dat gaat snel en ongezien, en makkelijker als je overal hoge schappen hebt staan die het zicht belemmeren. Wij adviseren zeker met betrekking tot parfums om de doosjes te voorzien van een zelfklevend beveiligingsetiket, of ze in speciale plastic savers te doen.”

 

 

 

HEEL NORMAAL

Volgens Clymans gaan vooral moderne drogisterijen goed om met beveiliging. ”Dat begint al bij de uitstraling van de winkel: nieuwe drogisterijen zijn ruim opgezet, met een open front, niet te hoge rekken en veel interactie met de klant. Ketens nemen beveiliging standaard in hun plannen op, maar ook zelfstandigen die nu een winkel starten, vinden het heel normaal om hun winkel goed te beveiligen. Dat is bij oudere drogisterijen en parfumerieën soms niet het geval: we zien dat deze mensen regelmatig hun beveiliging niet op orde hebben. Soms is dat een budgettaire kwestie, maar vaak ook gaat de winkelier hier af op zijn intiïtie: hij kent zijn klanten toch, hij vertrouwt ze, dus diefstal komt bij hem niet vaak voor. Ze sturen ook niet op cijfers. Ik denk dat als ze dat wel zouden doen, we ze al snel zouden kunnen laten zien hoeveel er in grijpgrage handen verdwijnt, en hoe snel een investering in goede beveiliging zich terugverdient.”

 

Een recente tendens, die overigens meer in supermarkten dan drogisterijen voorkomt, maar voor met name luxe producten een probleem vormt, is het optreden van bendes minderjarigen die een winkel ’bezoeken’, zegt Clymans: ”Het zijn vaak groepjes jongeren die door criminelen op pad worden gestuurd om uit winkels producten weg te halen. Die zijn dan allemaal weer bestemd om door te verkopen.”  

12 mei 2016

Meld je aan voor de
nieuwsbrief

who-cares.nl | Kamer van Koophandel 000004705394

Home | Powered by Wallbrink Crossmedia Groep