Persbericht Jubileumcongres Pharmacon

Bijna helft huisartsen bereid tot meer samenwerking met drogist

Van Stichting Pharmacon kregen wij bijgaande persbericht:

De drogist is volgens de consument hét adres voor advies over kleine,
veelvoorkomende kwalen dankzij de perfecte balans tussen toegankelijkheid en
deskundigheid. Huisartsen bevestigen deze unieke positie en meer dan de helft is
bereid tot meer samenwerking op het gebied van eenvoudige
gezondheidsaandoeningen. Dat kan worden geconcludeerd uit de onderzoeken
die tijdens het jubileumcongres van Pharmacon op 19 maart werden
gepresenteerd en de discussies onder de aanwezigen.

 

‘75 jaar Pharmacon, daar worden drogisten wijzer van’, was het thema van het
jubileumcongres waarbij de resultaten van een onderzoek naar de positie van de
drogist onder consumenten, huisartsen en drogisten zelf werden gepresenteerd.
Aan meer dan 100 partners van de jubilerende stichting, waaronder drogisten,
vertegenwoordigers van de eerstelijnszorg, retailers, leveranciers en andere
relaties werd een positief toekomstbeeld voor de drogisterij geschetst. De positie
van de drogisterij als poortwachter van de eerstelijnszorg wordt dankzij het
groeiende vertrouwen van huisartsen en consumenten steeds meer concreet. De
drogist zal daarom zijn deskundigheid beter moeten laten zien om de banden
met de eerstelijnszorg verder aan te halen.

 

Deskundig en toegankelijk

André de Heer van Initial Concept presenteerde de resultaten van de
onderzoeken, waarbij voor het eerst de bereidheid tot samenwerken tussen
drogist en huisarts werd onderzocht. De onderzoeken zijn gebaseerd op 500
interviews met consumenten, 100 interviews met huisartsen en 135 interviews
met (assistent)drogisten. Daaruit blijkt dat 9 van de 10 consumenten
zelfzorggeneesmiddelen koopt, 37% zelfs eens per maand Zij doen die aankoop
in meerderheid maar bij één kanaal: de drogisterij (73%). De drogist wordt
gezien als deskundig en de aard van de producten maakt dat de klant nog
nauwelijks gebruik maakt van online verkoop.

 

Meer samenwerking huisartsen

Huisartsen bevestigen de unieke positie van de drogist en ruim een kwart van de
consumenten (28%) wordt door de huisarts al doorverwezen naar een drogist.
Huisartsen en consumenten vinden deskundige advisering bij de verkoop van
zelfzorggeneesmiddelen belangrijk. Twee derde van de consumenten vraagt
advies bij de drogisterij, drogisten geven per jaar ± 64 miljoen
gezondheidsadviezen en huisartsen en consumenten waarderen de vakkennis
van de branche. Een kwart van de huisartsen is dan ook positief over structureel
overleg met de drogist en 40% van de consumenten is positief over die
ontwikkeling. Meer dan de helft van de ondervraagde huisartsen is positief over
meer samenwerking met de drogist. Daardoor kan de drogist beter adviseren, de
kosten blijven beter beheersbaar en eventuele risico’s worden nog beter
ondervangen. Aandachtspunt voor de consument is wel zijn privacy en
huisartsen vinden het moeilijk om extra tijd vrij te maken voor overleg met de
drogist.

 

Beter zichtbaar zijn

Dagvoorzitter en voormalig huisarts Tom van ’t Hek concludeerde dat de
uitdagingen voor de drogisterij liggen in het uitbreiden van hun takenpakket als
adviseur in gezondheid en preventie met leefstijladviezen. Ook moet de drogist
zijn kennis beter zichtbaar maken om de banden met de eerstelijnszorg aan te
halen. Jeroen Crasborn van Zilveren Kruis adviseerde de drogisterij om hun
positie duidelijker te claimen. “Veel huisartsen zijn onbekend met de
deskundigheid van de drogist, dat zou veel beter zichtbaar gemaakt moeten
worden. Als het onderlinge vertrouwen stijgt, dan stijgt ook het vertrouwen van
de consument. Wij zullen meer verzekerden attenderen op het belang van de
drogist bij kleine kwalen. Als verzekeraar vinden we het belangrijk dat de
beweging richting meer zelfredzaamheid veilig gebeurt. De proeftuin waarin de
samenwerking tussen huisartsen en drogisten in de praktijk wordt getest, is
daarom een belangrijk initiatief. Richting overheid moeten we wellicht aangeven
dat er veel meer onderzoek op dit vlak nodig is. Daarnaast speelt E-Health een
grote rol; de consument kan in de toekomst zijn eigen elektronische
patiëntendossier bijhouden. Faciliteer als drogist dat hij daarin op een
eenvoudige manier het gebruik van zelfzorggeneesmiddelen kan bijhouden.”

 

Patiënt als consument

Jan Benedictus van de Patiëntenfederatie gaf aan positief verrast te zijn door de
onderzoeksresultaten. “Patiënten zullen meer aangewezen zijn op de drogist
omdat er minder geneesmiddelen vanuit de ziektekostenverzekering vergoed
zullen worden. Meer samenwerking met de huisarts zorgt voor betere
zorgverlening. Een beroepenregister voor de drogisterij, waarmee je
verantwoording aflegt en je kennis en kunde transparant maakt voor de
consument, juichen we dan ook toe.” Jos Jongstra vertelde namens het Centraal
Bureau Drogisterijbedrijven dat de branche zich actief inzet voor het
beroepenregister, de samenwerking met huisartsen en E-Health. “Daarnaast is
certificering en het laden van het keurmerk Erkend Specialist in Zelfzorg van
groot belang. Bovendien geven we de advisering op de winkelvloer, waar onze
expertise dagelijks wordt waargemaakt, meer lading met de gerichte
risicowaarschuwingen bij bepaalde middelen.” Ivan Wolffers, schrijver, arts en
hoogleraar vertelde als laatste spreker dat de rol van de arts als regisseur van de
gezondheid van zijn patiënt voorbij is. “Patiënten zijn mondiger en willen zelf
invloed op hun zorg. Bovendien hebben zij veel leefstijl-gebonden ziektes waarbij
de drogist een grote rol kan spelen zonder op de stoel van de huisarts te gaan
zitten.”

 

Veranderende rol van drogist

Pharmacon-voorzitter Jalmar Wesselink concludeerde tot slot dat er tijdens het
congres een mooi toekomstbeeld is geschetst. “De drogist heeft een unieke
positie waar we trots op mogen zijn. Als exameninstantie die de kennis voor
drogisten en assistent-drogisten borgt, zien we dat verantwoorde zorg verder
reikt dan UAD-middelen en in onze examinering spelen we daarop in. We zijn
verheugd dat Pharmacon wederom een aanwijzing voor 5 jaar heeft ontvangen
van het ministerie. Het vakdiploma drogist is een diploma met aanzien en dat
moeten we beter uitdragen. Het is zeer positief dat huisartsen bereid zijn om
meer samen te werken. Om de kloof tussen huisarts en drogist kleiner te maken,
moeten we de kennis en kunde van de drogist beter onder de aandacht brengen.
Pharmacon zal met branche in overleg treden over de resultaten van het
onderzoek en kijken of de eisen die wij als exameninstantie stellen aan de
gediplomeerden nog wel overeenkomen met de toekomstige rol van de drogist.
Want de branche doet het al heel goed, maar de huidige ontwikkelingen bieden
nog veel ruimte voor een veranderende rol van de drogist als poortwachter van
de eerstelijnszorg.”

Analyse

In navolging op dit persbericht zullen wij een aantal analyses ena chtergrondartikelen over het jubileumcongres schrijven. Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief: info@ who-cares.nl
Voor meer informatie en inzage in de presentaties: www.pharmacon.nl

Fotografie: Jan Willem Houweling, In the Picture

20 maart 2019

Pharmacon

Utrecht

Meld je aan voor de
nieuwsbrief

who-cares.nl | Kamer van Koophandel 000004705394

Home | Powered by Wallbrink Crossmedia Groep