Care & Beauty

"Wij zijn ongeduldig en de tijd dringt"

Reinier Kok, Stan van Nieuwland en Harry Piet vormen het bestuur van de nieuw-opgerichte B.V. De Betere Drogist, dat Care & Beauty heeft geïnitieerd: een break-away formule van NDS-ondernemers die anders in de wedstrijd zitten dan veel van hun collega’s.  “Wij hebben in het verleden al stappen gemaakt in onze winkels en willen die route voortvarend en degelijk verder uitrollen."

Jullie hebben als NDS-leden de stap naar zelfstandigheid gezet. Wat was er mis met de NDS?

"In het begin waren we nog enthousiast, je hoopt dan vurig dat het wel gaat lukken. Maar dan moeten de omstandigheden wel kloppen en daar zit de crux. Zoals wij het zien, is er geen goede match tussen een aantal DA-drogisten en D.I.O. Er zijn nog steeds cultuurverschillen en we missen de dynamiek die bij ons past. Heel nadrukkelijk zeggen wij niet dat wat de NDS doet niet deugt, wij gaan de organisatie de maat niet nemen. Wij zien echter een andere route.

Wat ons wel opvalt, is dat er op veel fronten nog geen plan is. Dat heeft ons verwonderd, want er is immers best veel tijd versteken en dit had, vinden wij, al klaar moeten zijn. Ons is in een eerder stadium voorgehouden: NDS gaat eerst de achterkant op orde brengen en daarna de formules integreren. Maar toen kwam in oktober ineens een bijeenkomst waarin plompverloren werd aangezegd dat DA de formule zou worden en dat dit snel gerealiseerd zou worden. Vergeet ook niet dat de organisatie in december logistiek in elkaar werd samengevoegd - een regelrecht drama. 

Er is een goed plan, maar we voelen geen enkele beweging in die richting. Veel ondernemers hebben afgewacht en hebben geklaagd dat er niks gebeurt. Maar het ligt de betrokken Care & Beauty-ondernemers niet in de aard om te wachten tot er iemand opstaat die de boel op de schop gooit en echt scherpe keuzes durft te maken."

 

Strategisch niveau

Wat was de druppel?

"Je ligt te woelen in bed, zeg maar. Dat gold voor velen van ons. Op zekere ochtend heeft een van ons de telefoon gepakt om dat te delen met collega’s. Een week later zaten we al bij elkaar. Dat ging wonderbaarlijk makkelijk: de nood was hoog." 

Wat verbindt jullie als ondernemers?

Wij zaten, net als andere ondernemers uit onze groep, in commissies. Wij drieën hebben deelgenomen aan sessies die tot het plan 2021 hebben geleid. Dat plan, daar staan we achter, daar is niet veel mis mee. Maar we missen het vertrouwen in de organisatie: die is erg geconditioneerd aan het verdienmodel van de folder en heeft ondernemers die niet zo veranderingsbereid zijn en meer volgend. Terwijl er juist een enorme beweging gemaakt moet worden." 

 

Daadkracht

Al eerder ging het gerucht dat een groep ondernemers zich wilde afscheiden. Dat werd toen met klem ontkend: jullie werkten vooral met en niet tegen de NDS. Toch is het resultaat nu dat jullie afscheiden. Was dat gerucht dan toch waar? 

"Nee. Wij vormden een groep om in overleg wat grip te houden op het proces. Wij zaten in verschillende commissies en besturen, als sparringpartner voor de organisatie. We hebben heel intensief bijgedragen aan het plan 2021 en hadden de volle overtuiging en ambitie om eruit te komen. We hebben wel benoemd - en dat ook altijd aan de NDS gecommuniceerd - dat wij ook zelf aan een plan B zouden gaan werken. Voor als de NDS-variant voor ons geen optie zou zijn." 

Waar ging het dan mis?

"De NDS heeft vanaf dag één een heleboel dingen kunnen doen om het schip de goede kant op te sturen. De focus lag op de formule en de folder; dat was en is voor velen van ons een tegenwerkende kracht voor de richting die we opwillen. De scherpe keuzes die wij voorstaan worden niet gemaakt. Het gebeurt op de winkelvloer en de organisatie zou zich veel meer facilitair moeten opstellen aan het proces dat daar moet plaatsvinden.

Er was ook veel antagonisme in de organisatie als gevolg van de verschillen tussen DA en D.I.O. Met de komst van Lisette Havermans voelden we wel veel meer begrip voor onze standpunten. Maar in de uitvoering om haar heen bleef het hangen in het oude denken. Aansluiten op de nieuwe werkelijkheid zat er gewoon nog niet in." 

 

Koninklijke weg 

En dus gaan jullie je eigen weg…

"We zijn geen vijfde colonne, maar we lopen wel wat stappen voor op wat NDS wil bereiken. 

Volgens het plan van DA moeten we scherpe keuzes maken, willen we er over vijf jaar nog zijn. En dus moet je die beweging onmiddellijk maken, - niet ergens tussen nu en drie jaar. Voor veel van ons is, als je kijkt naar de huidige performance, 2021 dichterbij dan je denkt. En dus gaan we niet wachten tot het eventueel goed komt. Daarom dat we ervoor gekozen hebben om met een andere formule door te gaan. Misschien niet op de manier zoals anderen het zouden doen, en natuurlijk gaan wij ook fouten maken. Maar wij maken die beweging in ieder geval al.

Uiteindelijk hebben we dat via de koninklijke weg bij Mosadex gemeld en er is goed en open gesproken over de beweegredenen en de mogelijke strategische samenwerking op termijn. Holland Pharma zal onze distributie en logistieke goederenstroom faciliteren: hun performance wordt door iedereen in de groep als goed en prettig ervaren. De banden zijn dus niet verbroken en via Holland Pharma blijven we omzetvolume genereren voor Mosadex. 

Wij denken dat het voor de totale branche goed is dat we dit doen. Wij kunnen als een soort katalysator werken voor NDS, door sneller stappen te maken. We kunnen op veel terreinen nu en in de toekomst wel weer kunnen samenwerken; - zeker op het gebied van kennisoverdracht."

 

Geen Crest

Welke positie gaan jullie is de markt innemen?

"Onze marktpositie zit recht in het hart van het 2021-plan voor DA. Nuldelijnszorg wordt steeds belangrijker en we hebben er gedachten over die we nu uitwerken. We bieden op EDLP-niveau mass market aan en richten ons minder dominant op prijs. We blijven wel prijssignalen afgeven in de winkel, want we realiseren ons dat daar nog steeds een deel van de traffic uit voortkomt. Ook blijven we een compleet assortiment voeren. In dat opzicht gaan we nog niet zo ver als nu bij Care by DIO gebeurt. Maar er is wel een beweging in die richting."

Hoe doe je dat zonder retailorganisatie?

"We creëren een (retail)organisatie, maar zonder dure kantoorruimtes, en met een karige en sobere kostenstructuur. Er komt een slank kantoor waarmee we, met een paar hardwerkende medewerkers en veel input van de ondernemers, ons doel willen bereiken. We pakken het zeer pragmatisch aan en zien mooie perspectieven in samenwerking met voorkeursleveranciers. Het verschil met bijvoorbeeld de Crest groep is dat we nu veel energie en ook geld gaan stoppen in nieuwe marketing en reclamevormen. We moeten er klaar voor zijn als de folders gaan verdwijnen." 

 

Bewijslast 

Hoe groot kan Care & Beauty worden?

"We hebben daar van tevoren inschattingen over gemaakt en denken dat er in totaal ongeveer 50 NDS-ondernemers vonze route zouden willen volgen. Maar ook buiten NDS verwachten we er belangstelling voor. Daar kunnen we nog niet te veel over zeggen nu. Eerst maar eens zien waar we begin volgend jaar staan. 

Die aantallen zijn voor ons ook niet de heilige graal. Het gaat om slagingskans en die wordt veel meer bepaald door de kwaliteit van de deelnemers en hun bereidheid tot collectief handelen." 

Welke voorwaarden stellen jullie voor deelname aan Care & Beauty?

"Dat je hetzelfde gedachtengoed voorstaat als de huidige groep en dat je begrijpt dat scherpe keuzes maken nu moet, en niet over drie jaar. Het maakt niet zo veel uit of je een stads- of een dorpswinkel hebt. Het draait om de filosofie, de uitstraling en het assortiment. En het is van belang dat we doen wat we zeggen. Je bent geen vrijblijvend deelnemer, maar onderdeel van de formule. Gelijktijdig ben je de local hero, en bovenal ondernemer en proactief." 

En wat gaat de consument ervan merken?

"Die zal andere folders zien en een andere formulenaam op de deur. Dat went vanzelf, als we ons maar consistent onderscheidend profileren. Wij willen de betere drogist zijn, waar je het juiste advies en de juiste producten krijgt. We gaan die formuleherkenning er niet inrammen. Die komt, als je een goede drogist bent in jouw verzorgingsgebied, vanzelf. De formule lift mee op jouw naam."  

 

Jullie wachten niet tot 2021. Wanneer gaat Care & Beauty officieel van start?

"Lagen we eerst wakker vanwege een onbehaaglijk gevoel, nu is dat omdat we bruisen van de positieve energie! En er moet nog zoveel moet gebeuren. Naast alle andere zaken die we nu uitwerken, gaat de eerste folder er op 2 januari 2019 uit. Dat gaat lukken, want we weten precies wat we willen. Er is focus en die laten we niet meer los. "   

 

Fotobijschrift:

Het bestuur van De Betere Drogist, vlnr Reinier Kok, Stan van Nieuwland en Harry Piet.

11 augustus 2018

De Betere Drogist

Purmerend

Meld je aan voor de
nieuwsbrief

who-cares.nl | Kamer van Koophandel 000004705394

Home | Powered by Wallbrink Crossmedia Groep