Oplossing via geregistreerde nevenactiviteit

Toch in aanmerking voor TOGS

Ondernemers kunnen vanaf 29 april 2020 ook op basis van hun in de KvK geregistreerde nevenactiviteit aanspraak maken op de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS). Het gaat hier om een belastingvrije gift van € 4.000.  Dit meldt de KNDB.

De uitbreiding betreft ondernemers die geen aanspraak kunnen maken op de TOGS met hun geregistreerde hoofdactiviteit, terwijl dit wel het geval zou zijn op basis van hun geregistreerde nevenactiviteit. Deze geregistreerde nevenactiviteit sluit soms beter aan op de daadwerkelijke bedrijfsactiviteiten. Een vereiste is wel dat de ondernemer uitsluitend op basis van de geregistreerde nevenactiviteit voldoet aan de minimumvereisten qua omzetverlies en de vaste lasten (beide € 4.000).
Mogelijk biedt dit ook soelaas voor drogisterijen met een (schoonheids)salon binnen hun rechtsvorm. De regeling is HIER te vinden.

1 mei 2020

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Den Haag

Meld je aan voor de
nieuwsbrief

who-cares.nl | Kamer van Koophandel 000004705394

Home | Powered by Wallbrink Crossmedia Groep